NOTA MET BETREKKING TOT DE VERTROUWELIJKHEID

DG Sport respecteert uw privésfeer en doet er alles aan om u een veilige klantervaring te bieden. Met deze Privacykennisgeving willen we beschrijven hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken wanneer u gebruik maakt van onze diensten.
Vanaf 25 mei 2018 verwerkt DG Sport de persoonlijke gegevens die aan hen worden doorgegeven in overeenstemming met de geldende wetgeving, en met name Verordening
2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (RGPD).

1. Wie zijn we ?

Deze privacykennisgeving heeft betrekking op DG Sport SPRL, een onderneming gevestigd te
4910 THEUX - Avenue du Stade, 27, ECB: 0896 932 868. Alle evenementen georganiseerd door DG Sport SPRL vallen onder deze privacykennisgeving.

2. Hoe verzamelen wij uw peroonlijke gegevens ?

Wanneer u zich registreert op onze platforms, vragen we om persoonlijke informatie zoals uw leeftijd, adres, e-mail, ... Deze informatie stelt ons in staat om u een gepersonaliseerde ervaring aan te bieden met betrekking tot onze diensten. Uw gebruikersnaam en wachtwoord helpen deze diensten te beveiligen en er u toegang toe te geven.

3. Wat is het doel van het verzamelen van uw persoonlijke gegevens ?

Uw persoonlijke gegevens stellen ons ook in staat contact met u op te nemen om :
• U op de hoogte te houden van de laatste evenementen georganiseerd door DG Sport of een van zijn partners
• Uw deelnamebevestigingen te sturen wanneer u zich registreert voor onze evenementen
• Te reageren op bepaalde informatieverzoeken

4. Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens ?

DG Sport deelt uw persoonlijke gegevens niet met derden. Communicatie van een derde partij zal altijd via de diensten van DG Sport gaan zonder uw gegevens over te dragen aan deze derde partij. DG Sport stuurt uw gegevens ook niet naar niet-EU-landen.

5. Hoe lang worden mijn persoonlijke gegevens bewaard ?

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden zoals beschreven in punt 2 en de naleving van onze wettelijke verplichtingen.

6. Wat zijn mijn rechten op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens ?

• Informatie ontvangen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens,
• Toegang krijgen tot de persoonlijke gegevens die over u worden bewaard,
• Verzoeken tot correctie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens,
• Verzoeken tot het wissen van persoonsgegevens wanneer ze niet langer nodig zijn of hun verwerking onwettig is,
• U verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden of om redenen die verband houden met uw specifieke situatie,
• Een beperking vragen van de verwerking van uw persoonsgegevens in specifieke gevallen,
• Uw persoonlijke gegevens in een leesbaar formaat ontvangen en naar een andere datacontroller sturen ("dataportabiliteit"),
• Verzoeken dat beslissingen gebaseerd op geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens die u beïnvloeden of aanzienlijk beïnvloeden, niet alleen door computers, maar door individuen worden gedaan. In dit geval hebt u ook het recht om uw mening te uiten en de genoemde beslissingen te betwisten.

7. Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens wijzigen / wissen / beheren ?

Als u uw persoonlijke gegevens wenst te wijzigen / wissen / beheren, kunt u contact met ons opnemen via mail op privacy@dgsport.eu of per post aan DG Sport BVBA - Avenue du Stade,
27 - 4910 THEUX (België)